Οφέλη του Soft1 ERP στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Βελτιστοποίηση Αποφάσεων

Πάρτε καλύτερες αποφάσεις μέσω αναλυτικών στατιστικών αναφορών

Μείωση κόστους

με τη βοήθεια ισχυρών χρηματοοικονομικών εργαλείων

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

όπως η δημιουργία του ισολογισμού και η αποστολή εμβασμάτων

Επεκτασιμότητα

επιλέξτε το σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης που εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία σας

Ταμεία και Τράπεζες

Διαχειριστείτε με ευκολία τις τραπεζικές και τις ταμειακές συναλλαγές σας καθώς και τους λογαριασμούς σας. Με τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες του Soft1 ERP μπορείτε:

 1. από ένα σημείο να διαχειρίζεστε όλους τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και τις συναλλαγές
 2. να κλείνετε γρήγορα το ταμείο και να εξάγετε τα δεδομένα στην κατάλληλη μορφή
 3. να καταχωρείτε άμεσα τις εισπράξεις και τις πληρωμές
 4. να λαμβάνετε και να μεταβιβάζετε εμβάσματα από πελάτες και προς προμηθευτές
 5. να παρακολουθείτε αναλυτικά τις ταμειακές ροές και να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα
 6. να εξοφλείτε γρήγορα τους προμηθευτές με τους αυτοματισμούς του Fintech
 7. να εκδίδετε και να εξοφλείτε αξιόγραφα και να ενημερώνεστε για την κατάστασή τους
 8. να διαχειρίζεστε όλες τις διαδικασίες ενεχυρίασης επιταγών

Λογιστική

Δώστε στο λογιστήριό σας το κατάλληλο εργαλείο για την εκπόνηση των λογιστικών εργασιών και για την παρακολούθηση εσόδων-εξόδων. Με τη λογιστική του Soft1, μπορείτε:

 1. να καταχωρείτε τις λογιστικές εγγραφές της εταιρείας
 2. να δημιουργείτε το ισοζύγιο και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων κατά είδος και κατά λειτουργία
 3. να παρακολουθείτε τις μεταβολές καθαρής θέσης και την κατάσταση χρηματοροών
 4. να εξάγετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στην κατάλληλη μορφή
 5. να ελέγχετε εύκολα και γρήγορα, από μια οθόνη τις εγγραφές MyData
 6. να παρακολουθείτε τόσο απλογραφικά όσο και διπλογραφικά βιβλία
 7. να διαχειρίζεστε τα πάγια της εταιρείας καθώς και τις αποσβέσεις τους
 8. να υπολογίζετε τις αναπροσαρμογές των παγίων σύμφωνα με τη νομοθεσία

Λοιπές λειτουργίες

Το Soft1 ERP καλύπτει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως τα λοιπά έσοδα και δαπάνες, τους προϋπολογισμούς, τις διεθνείς συναλλαγές καθώς και την κοστολόγηση σε κέντρα κόστους (Activity Based Costing). Με τη χρηματοοικονομική διαχείριση του Soft1 μπορείτε:

 1. να διαχειρίζεστε λοιπά έσοδα και δαπάνες όπως λογαριασμούς ΔΕΚΟ, μεταφορικά και εκτελωνισμούς
 2. να συντάσσετε διαφορετικούς προϋπολογισμούς της εταιρείας (πωλήσεων, λογιστικής, δαπανών, Activity Based Costing)
 3. να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τις ισοτιμίες των νομισμάτων που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας
 4. να καταχωρείτε και να παρακολουθείτε τις εξαγωγές σας και να τις κοστολογείτε αναλυτικά (φάκελοι κοστολόγησης)
 5. να βρίσκετε γρήγορα τους κωδικούς Intrastat για τις διεθνείς συναλλαγές σας και να εκδίδετε τα σχετικά report
 6. να δημιουργείτε πολλαπλά σενάρια καταγραφής του κόστους με την λειτουργία Activity Based Costing

Ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των ανθρώπων της εταιρείας

Οικονομικός Διευθυντής

Μειώστε τα κόστη και αυξήστε την κερδοφορία με τα ισχυρά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Softone. Bελτιώστε τα αποτελέσματα που φέρνετε στην εταιρεία σας!

Λογιστής

Με τη χρηματοοικονομική διαχείριση του Soft1 το λογιστήριό σας θα έχει στη διάθεσή του ένα εργαλείο εύκολο στη χρήση, που προσαρμόζεται συνεχώς στις νομοθετικές αλλαγές και καλύπτει όλες τις λογιστικές ανάγκες.

Επιχειρηματίας

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για τα οικονομικά της εταιρείας ανά πάσα στιγμή, εξάγετε σημαντικά συμπεράσματα και πάρτε έξυπνες αποφάσεις

 • Testimonial Client

  Στα πλαίσια της επιτυχημένης συνεργασίας μας με τη Verus+, ενοποιήσαμε πλήρως το Soft1 ERP με την πλατφόρμα B2B eshop marmouris.gr. Πλέον οι πελάτες μας μπορούν να βλέπουν πληροφορίες προϊόντων, αποθέματα σε πραγματικά χρόνο και να παραγγέλνουν αδιάληπτα 24/7

  Νάνσυ Ταστσόγλου
  Μαρμούρης Α.Ε.
 • Testimonial Client

  Ψηφιοποιήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας της νέας Collection με την ανάπτυξη μιας cloud πλατφόρμας, πλήρως συνδεδεμένης με το Soft1 ERP. Πλέον οι σχεδιαστές μας μπορούν να  συνεργάζονται από ένα μόνο σημείο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες γρήγορα και αποτελεσματικά.

 • Testimonial Client

  Μαζί με τη Verus+ σχεδιάσαμε ένα πολύ ευέλικτο σύστημα, δίνοντας μας τη δυνατότητα να ενσωματώνουμε πλήθος νέων απαιτήσεων και διαδικασιών, άμεσα και αποδοτικά.

 • Testimonial Client

  Αξιοποιήσαμε το Soft1 ERP και εξειδικευμένο λογισμικό διανομών και πλέον παραδίδουμε τα προιόντα μας γρηγορότερα μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιστροφές λόγω λάθους.

  Γιώργος Πριονίδης
  My Depot

Συχνές ερωτήσεις για τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση στο Soft ERP

Το Soft1 ERP διαθέτει ένα πλήρες κύκλωμα χρηματοοικονομικών λογαριασμών όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε απεριόριστο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών. Για κάθε λογαριασμό μπορείτε να καταχωρήσετε αναλυτικά τα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα, να καταγράψετε τα τραπεζικά έξοδα και να παρακολουθήσετε τους τόκους. Έτσι έχετε μια πλήρη εικόνα του Extrait και μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα έλεγχο του υπολοίπου του κάθε λογαριασμού.

Με το Soft1 FinTech συνδέεστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank των τραπεζών που συνεργάζεστε ώστε να πραγματοποιείτε online εισπράξεις, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, να ελέγξετε το υπόλοιπό σας και να δείτε το ιστορικό των συναλλαγών σας.

To Soft1 διασυνδέεται πλήρως με το Paypal και σας ενημερώνει μέσω SMS/ E-mail για τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, μπορείτε στα παραστατικά που εκδίδετε να συμπεριλάβετε ένα μοναδικό σύνδεσμο (link) για να βοηθήσετε τον πελάτη σας να πληρώσει με ένα κλικ και εσείς να τακτοποιήσετε την πληρωμή με εύκολο τρόπο.

Με την εξειδικευμένη λειτουργία Intrastat, που ενσωματώνει τις αλλαγές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)  2019/2152, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένα το σχετικό report και να το υποβάλλετε online μέσα από το Soft1.

Υποστηρίζονται πλήθος εντύπων της ΑΑΔΕ. Μεταξύ άλλων μπορείτε να υπολογίσετε και να υποβάλλετε αυτόματα το έντυπο Φ2 - Περιοδική Φ.Π.Α. και να εντοπίσετε εύκολα τις αποκλίσεις που υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ μέσω του myData.

Όχι, μπορείτε να παρακολουθείτε αναλυτικά τα έξοδα σας από την εμπορική διαχείριση, με την ίδια ευκολία που καταχωρείτε ένα παραστατικό πώλησης. Το Soft1 θα αναλάβει στο παρασκήνιο, με αυτόματο τρόπο να δημιουργήσει το κατάλληλο άρθρο λογιστικής.

Το κύκλωμα της γενικής λογιστικής υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία πολλαπλών άρθρων από ένα παραστατικό αγοράς. Έτσι, μπορείτε να έχετε τόσο το άρθρο που αφορά τις αγορές από Τρίτες Χώρες όσο και το άρθρο που καταγράφει τις πλασματικές αξίες.

Κάντε τη χρηματοοικονομική διαχείριση αποδοτικότερη σήμερα

Ας κάνουμε ένα Teams meeting για να:

 • Αναλύσουμε την ανάγκη σας
 • Συζητήσουμε την καλύτερη προσέγγιση
 • Κάνουμε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της λύσης
Teams
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.