Οφέλη του Soft1 ERP στην παραγωγική διαδικασία

Αποτελεσματικές προβλέψεις

Προβλέψτε αποδοτικά τη ζήτηση και αξιοποιήστε κατάλληλα τους πόρους σας

Μείωση κόστους

Εξαλείψτε τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα επικοινωνίας και επιλέξτε τις κατάλληλλες α' ύλες

Ενισχυμένος έλεγχος

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για την απόδοση της παραγωγής και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές

Ποιοτικός έλεγχος

Παρακολουθήστε την ποιότητα της παραγωγής και διατηρήστε τη σε υψηλά επίπεδα διαρκώς

Βελτιστοποίηση Αποφάσεων

Πάρτε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής, τη διάθεση των πόρων και τις επενδύσεις

Ικανοποίηση πελατών

Παραδώστε έγκαιρα τα προϊόντα σας και σε υψηλά ποιοτικά στάνταρ

Προδιαγραφές

Καταγράψτε αναλυτικά τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος και πετύχετε τυποποίηση της παραγωγής.

Με το Soft1, θα μπορείτε:

 1. να καταχωρήσετε τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για την παραγωγή κάθε προϊόντος
 2. να κατανέμετε τους πόρους στην κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας
 3. να υπολογίσετε με ακρίβεια τις προμήθειες που χρειάζεστε
 4. να δημιουργείτε τη βάση για την κοστολογική παρακολούθηση των παραγόμενων προϊόντων

Προγραμματισμός Παραγωγής

Προγραμματίστε αποτελεσματικά την παραγωγή. Βεβαιωθείτε ότι παράγετε τη βέλτιστη ποσότητα για την κάθε χρονική στιγμή και βελτιστοποιήστε τις εργασιακές ροές των υπαλλήλων σας.

Με το Soft1 θα έχετε τη δυνατότητα:

 1. να δημιουργείτε εντολές για παραγωγή, συμπεριλαμβάνοντας τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσει, την ποσότητα που πρέπει να παραχθεί, καθώς και τις απαραίτητες ύλες.
 2. ταυτόχρονα να δίνετε εντολή για παραγωγή των απαραίτητων συμπαράγωγων ή υποπροϊόντων
 3. να καθορίζετε τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και την εκτιμώμενη διάρκειά τους
 4. να δηλώνετε τις ποσότητες από κάθε πρώτη ύλη που απαιτούνται και το χρόνο χρησιμοποίησής τους

Παραγωγή

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για την παραγωγική σας διαδικασία και διαχειριστείτε την άριστα.

Με το Soft1 ERP, θα μπορείτε:

 1. να εκδίδετε παραστατικά για τα προϊόντα που έχετε παράξει
 2. να παρακολουθείτε αναλυτικά τις παραγόμενες ποσότητες και την απόδοση της διαδικασίας
 3. να αυτοματοποιήσετε την παραγωγή και ανάλωση ημιέτοιμων προϊόντων
 4. να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τους χειριστές και τα μηχανήματα
 5. να καταγράψετε τη φύρα και να υπολογίσετε το αρχικό κόστος παραγωγής

Κοστολόγηση

Παρακολουθήστε αναλυτικά το κόστος του συνόλου της παραγωγής αλλά και των επιμέρους οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτή.

Συγκεκριμένα, το Soft1 ERP σας επιτρέπει:

 1. να αποκτήσετε πλήρη εικόνα σε κάθε προϊόν για την κατανομή του κόστους στους πόρους, όπως οι πρώτες ύλες, οι αμοιβές του προσωπικού, το κόστος του ρεύματος, κ.α.
 2. να πάρετε έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τους προμηθευτές, τις πρώτες ύλες και το προσωπικό
 3. να παρακολουθήσετε τα κοστολογικά στοιχεία σε ομάδες
 4. να δημιουργείτε βαθμίδες κοστολόγησης βάσει παραστατικών ή βάσει προδιαγραφών

Industry 4: Η επανάσταση στην παραγωγή

Ενοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με αισθητήρες και μηχανές

Συλλογή δεδομένων από συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)

Αξιοποίηση τους για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγομένων προϊόντων

Ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των ανθρώπων της εταιρείας

Υπεύθυνος Παραγωγής

Προγραμματίστε ορθολογικά την παραγωγή, διαχειριστείτε το επίπεδο των αποθεμάτων, παρακολουθήστε αναλυτικά τα κόστη και εγγυηθείτε υψηλή ποιότητα προϊόντων.

Προσωπικό

Με το Soft1 ERP το προσωπικό σας θα έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις προδιαγραφές του προϊόντος και θα παράγει τα προϊόντα με τυποποιημένη μορφή, με ευκολία και ταχύτητα.

Επιχειρηματίας

Δώστε στην επιχείρησή σας το λογισμικό που θα βελτιώσει την απόδοση της παραγωγής, θα μειώσει τα κόστη και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας βελτιώνοντας τα αποτελέσματα.

Βελτιστοποιήστε σήμερα την διαχείριση της παραγωγής σας

Ας κάνουμε ένα Teams meeting για να:

 • Αναλύσουμε την ανάγκη σας
 • Συζητήσουμε την καλύτερη προσέγγιση
 • Κάνουμε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της λύσης
Teams
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.