Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Εγκύκλιος με νέες οδηγίες εφαρμογής