Πώς η STOP υπολογίζει 10Χ γρηγορότερα το βέλτιστο απόθεμα