Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «Ζαχαριάδης Α – Δάνης Π ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «Verus+» αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 ) και του Νόμου 4624/2019, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας. Το κείμενο αυτό περιγράφει την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επαφή μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά (ενδεικτικά αναφέρεται επίσκεψη στον Ιστοχώρο μας), τις βασικές αρχές προστασίας αυτών και τα δικαιώματά σας. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία μας με την επωνυμία «Ζαχαριάδης Α – Δάνης Π ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «Verus+», η οποία εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Κ. Καραμανλή 66Β, Άγιος Ιωάννης, ΤΚ 55134, τηλ2310452262, email dpo@verusplus.com

1 .Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας
Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), η διαδικτυακή σας διεύθυνση (IP address) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
2 .Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4 του Κανονισμού) είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πότε
Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε απ’ ευθείας είτε διαδικτυακά πχ. μέσω της ιστοσελίδας, όταν εργάζεσθε σε εμάς, όταν συνεργάζεσθε με εμάς σαν εξωτερικοί συνεργάτες, όταν είστε είτε εκπαιδευόμενοι είτε ωφελούμενοι σε προγράμματα, όταν συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις που οργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από εμάς, όταν λαμβάνετε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρίας. Συλλέγουμε μόνον τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους παραπάνω σκοπούς.
Επιπλέον κατά την επίσκεψή σας και πλοήγηση στον ιστοχώρο μας συλλέγουμε αναγνωριστικά πλοήγησης (Cookies). Σε περίπτωση συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας μπορεί να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας μόνο μετά από τη ρητή σας συναίνεση.

4.Πολιτική Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να διευκολύνουν τη λειτουργία του ιστότοπου, να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη και να παρέχουν πληροφορίες στην εταιρία μας για την τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.
Ποια cookies χρησιμοποιούμε:
Απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και την παροχή των λειτουργιών που παρέχονται, όπως προτιμήσεις γλώσσας, προτιμήσεις cookies και τύπος συσκευής. Δεν απαιτείται η συναίνεσή σας για τη χρήση αυτών των cookies καθώς δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουμε μέσω αυτών.
Αναλυτικά cookies: Δεν χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τους επισκέπτες, στοιχεία όπως ο αριθμός των επισκεπτών, οι σελίδες που επισκέπτονται περισσότερο, οι πηγές κίνησης κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση και την εμπειρία του ιστότοπου. Η χρήση αυτών των cookies βασίζεται στην συναίνεσή σας. Η ανάλυση της επισκεψιμότητας γίνεται από τρίτο μέρος και συγκεκριμένα τα Google Analytics.
Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αποθήκευση προτιμήσεων που έχετε καθορίσει, όπως γλώσσα πλοήγησης, αυτόματη συμπλήρωση φόρμας κ.λπ. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η χρήση αυτών των cookies βασίζεται στην συναίνεσή σας.
Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies:
Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookies μέσω του αναδυόμενου παραθύρου που εμφανίζεται κατά την 1η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browser) επιτρέπουν τη διαχείριση των cookies. Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Σημειώστε ότι η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου.
Προστασία της ιδιωτικότητας:
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας μας. Δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός αν απαιτείται από το νόμο ή από αρμόδιες αρχές.
Τρίτοι Πάροχοι:
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα. Οι τρίτοι πάροχοι υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές cookies και απορρήτου.
Αλλαγές στην Πολιτική Cookies:
Η παρούσα Πολιτική Cookies μπορεί να αναθεωρηθεί περιοδικά για να ανταποκριθεί στις αλλαγές στη νομοθεσία ή στις πρακτικές μας. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτηθούν εδώ με την ημερομηνία ισχύος της αναθεωρημένης πολιτικής.
5. Νόμιμη επεξεργασία
H Verus+ θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους παραπάνω σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή για τη συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση ή για σκοπούς έννομου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
H Verus+ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια είτε τα ανωνυμοποιεί είτε τα διαγράφει Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.
7. Αποδέκτες Δεδομένων -Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους
Κατά κανόνα η Verus+ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.).
H Verus+ επιλέγει αξιόπιστους παρόχους και συνεργάτες και προσπαθεί να θέτει συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς όμως να μπορεί να ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/ συνεργατών μας .
Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.
8.Ποιές είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας
Η Verus+ και το εκπαιδευμένο προσωπικό του εφαρμόζει κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 , που είναι οι εξής :
«Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να επεξεργάζονται με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο, με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα προς τα άτομα που αφορούν.
«Ελαχιστοποίηση»: η επεξεργασία θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενός σκοπού.
«Περιορισμός του σκοπού»: η επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα θεμιτό και καταγεγραμμένο σκοπό που είναι γνωστός στους ενδιαφερομένους.
«Ακρίβεια»: τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα και να διορθώνονται κατάλληλα όπου χρειάζεται.
«Περιορισμένος χρόνος διατήρησης»: τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο σκοπός της επεξεργασίας.
«Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα»: λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα έτσι ώστε τα δεδομένα να διατηρούνται με ασφάλεια και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση.

9. Τα δικαιώματά σας
Σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα :
Δικαίωμα ενημέρωσης (αρ.12 ΓΚΠΔ)
Το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται γραπτά, ή και ηλεκτρονικά, ακόμα και προφορικά, στο βαθμό που η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα.
Ειδικότερα, ως προς το δικαίωμα της ενημέρωσης, το οποίο σε κάθε περίπτωση οφείλει να ικανοποιεί η Verus+, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από τον Κανονισμό στο δικαίωμα των υποκειμένων να ενημερώνονται επαρκώς για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα στην ενημέρωση). Η άσκηση του δικαιώματος αυτού εξασφαλίζεται πρωταρχικά μέσω της γνωστοποίησης της επεξεργασίας στα υποκείμενα και, συνακόλουθα, της παροχής συγκατάθεσης προς το σκοπό της επεξεργασίας. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και να εξασφαλίζεται η λήψη ειδικής συγκατάθεσης για κάθε σκοπό επεξεργασίας.
Επιπλέον, η Verus+ οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, για κάθε επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά του δεδομένα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα δικαιώματα, η Verus+, είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει σχετικά και τους εκτελούντες την επεξεργασία, όπου ενδείκνυται, ώστε να προβαίνουν στις αντίστοιχες ενέργειες για την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων.
Δικαίωμα πρόσβασης (αρ. 15 ΓΚΠΔ)
Το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει επιβεβαίωση ως προς το κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και να ενημερώνεται για τους σκοπούς και τις λεπτομέρειες επεξεργασίας.
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (αρ. 17 ΓΚΠΔ)
Το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην επεξεργασία τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 ΓΚΠΔ)
Το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει τον περιορισμό των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή η Verus+ δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και όταν το υποκείμενο έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του.
Δικαίωμα στη φορητότητα (αρ.20 ΓΚΠΔ)
Το δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, καθώς και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του.
Δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 ΓΚΠΔ)
Το δικαίωμα του υποκειμένου να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός για την άσκησή του

10. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Στη Verus+ διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.
Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε .
10. Δικαίωμα Καταγγελίας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) έχετε δικαίωμα εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων , να υποβάλετε καταγγελία στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας1-3, ΤΚ 11523) μέσω της πλατφόρμας https://eservices.dpa.gr/
11.Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Verus+ στις 1/1/2022 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.