Ομαλή μετάβαση στην εποχή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας