Περιεχόμενα Οδηγού

Απαραίτητοι Κωδικοί

Πώς θα μάθετε τον Κωδικό Αναθέτουσας Αρχής, τους Κωδικούς PEPPOL, τους Κωδικούς CPV και τους ΑΔΑΜ, ΑΔΑ και Τύπο Προϋπολογισμού.

Διαδικασία στο Soft1 ERP

Αναλυτική διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το δημόσιο στο Soft1 ERP.

Φορολογικά Κίνητρα

Φορολογικά Οφέλη Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και πως να τα αποκτήσετε.

Αποκτήστε σήμερα τον οδηγό B2G

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.